archive-rs.com » RS » T » TENT.RS

Total: 669

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga remont industrijskog koloseka u okviru remonta TE „Morava" za 2013. godinu JN broj 1197/2013
  pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke remont industrijskog koloseka prema tehničkoj specifikaciji Detaljna tehnička specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima cena reference Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Morava Svilajnac Komercijalno odelenje adresa Kneza Miloša 89 35210 Svilajnac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Ogranak Morava Svilajnac broj 205 17597 65 kod Komercijalne banke Svilajnac Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 20 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 7 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/523-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluga-remont-industrijskog-koloseka-u-okviru-remonta-te-moravaq-za-2013-godinu-jn-broj-11972013 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga kontrola radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini za TENT A, TENT B, TEK i TEM u okviru projekta Tekuće održavanje, korporativni poslovi za 2013-u godinu (JN ZSU 703/2013)
  PIB 101217456 Šifra delatnosti 3511 Ogranak Društva PD TE Nikola Tesla d o o Obrenovac Telefon 011 20 54 699 Telefaks 011 8754 979 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke nabavka usluga Kontrola radioaktivnosti u radnoj i životnoj sredini za TENT A TENT B TEK i TEM u okviru projekta Tekuće održavanje KORPORATIVNI POSLOVI za 2013 u godinu Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu sati u prostorijama Bogoljuba Uroševića Crnog 44 TENT d o o Obrenovac Ogranak PD TE Nikola Tesla d o o Obrenovac Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 300 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači 3 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Poseta naručiocu je je moguća Poseta se najavljuje 2 dana

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/507-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluga-kontrola-radioaktivnosti-u-radnoj-i-ivotnoj-sredini-za-tent-a-tent-b-tek-i-tem-u-okviru-projekta-tekue-odravanje-korporativni-poslovi-za-2013-u-godinu-jn-zsu-7032013 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara rezervoar kondenzata toplifikacije Obrenovca (JN NN 20156/2012)
  adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke nabavka dobara Rezervoar kondenzata toplifikacije Obrenovca Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima Reference Cena Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu 8 00 do 14 00 sati u prostorijama TENT A Obrenovac Bogoljuba Uroševića Crnog 44 TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba Uroševića Crnog 44 Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 240 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači 2 00 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SNjIFT code KOBBRSBG 6 Poseta naručiocu je je obavezna Poseta se najavljuje 2 dana unapred a najkasnije 20 og dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/506-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-rezervoar-kondenzata-toplifikacije-obrenovca-jn-nn-201562012 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga usluge čišćenja i pranja mazutnog postrojenja TENT A i B u okviru projekta tekuće održavanje, TENT B, TENT A za 2013. godinu JN ZSU 799/2013,1166/2013
  delatnosti 3511 Ogranak TENT A i B telefon 8 111 989 telefaks 8 111 988 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke nabavka usluga čišćenja i pranja mazutnog postrojenja TENT A i B u okviru projekta tekuće održavanje za 2013 godinu 3 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 4 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 5 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 6 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu 9 00 do 13 časova u prostorijama TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT B Obrenovac Ušće poš fah 35 odeljenje objedinjenih nabavki upravna zgrada prvi sprat Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od dinara 1180 00 sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili na e mail adresu uz potvrdu prijema iste uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači 12 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SNJIFT code KOBBRSBG 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/505-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluga-usluge-ienja-i-pranja-mazutnog-postrojenja-tent-a-i-b-u-okviru-projekta-tekue-odravanje-tent-b-tent-a-za-2013-godinu-jn-zsu-799201311662013 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: zupčasta spojnica ENP 180 t/h u okviru projekta Tekuće održavanje, TE Kolubara za 2013-u godinu (JN NN 1009/2013)
  011 81240 860 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke nabavka dobara Zupčasta spojnica ENP 180 t h u okviru projekta Tekuće održavanjwe TE Kolubara za 2013 u godinu Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 9 00 do 13 00 sati u prostorijama TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Kolubara Veliki Crljeni Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa 3 oktobra 146 11563 Veliki Crljeni Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 200 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 12 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Poseta naručiocu je je moguća Poseta se najavljuje 2 dana unapred a najkasnije 20 og dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/504-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-zupasta-spojnica-enp-180-th-u-okviru-projekta-tekue-odravanje-te-kolubara-za-2013-u-godinu-jn-nn-10092013 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Hidraulički agregatu okviru projekta Osnovna sredstva, TE Kolubara za 2013-u godinu (JN NN 736/2013)
  Osnovna sredstva TE Kolubara za 2013 u godinu Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 8 00 do 14 00 sati u prostorijama TE Kolubara Veliki Crljeni odeljenje komercijale i analitike adresa 3 oktobra 146 Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 200 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 12 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Poseta naručiocu je je moguća Poseta se najavljuje 2 dana unapred a najkasnije 20 og dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom glasniku RS

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/503-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-hidrauliki-agregatu-okviru-projekta-osnovna-sredstva-te-kolubara-za-2013-u-godinu-jn-nn-7362013 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara skretnički delovi u okviru projekta Tekuće održavanje, Železnički Transport za 2013. godinu (JN NN 1082/2013)
  Transport Telefon 011 8755 500 Telefaks 011 8755 502 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke nabavka dobara Skretnički delovi u okviru projekta Tekuće održavanje Železnički Transport za 2013 u godinu Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu 11 00 do 13 00 sati u prostorijama TENT A Bogoljuba Uroševića Crnog broj 44 11500 Obrenovac Sektor Poslovi komercijale i analitike Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 600 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu e mail om na CD u uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači 5 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Poseta naručiocu je moguća Poseta se najavljuje 2 dana unapred a najkasnije 20 og dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/502-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-skretniki-delovi-u-okviru-projekta-tekue-odravanje-elezniki-transport-za-2013-godinu-jn-nn-10822013 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara aditiv za mazut na bazi bakra u okviruprojekta Ostale usluge i matr. rashodi, TENT Bza 2013. godinu JN NN 1136/2013
  PIB 101217456 šifra delatnosti 3511 Ogranak Društva TENT B telefon 011 8111 989 telefaks 011 8111 988 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke nabavka dobara aditiv za mazut na bazi bakra u okviru projekta Ostale usluge i matr rashodi TENT Bza 2013 u godinu Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 8 00 do 13 00 sati u prostorijama Bogoljuba Uroševića Crnog 44 Ušće poštanski fah 35 Obrenovac TENT d o o Ogranak TENT B Sektor Poslovi komercijale i analitike Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 200 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili elektronskom poštom uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači 10 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 7 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/493-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-aditiv-za-mazut-na-bazi-bakra-u-okviruprojekta-ostale-usluge-i-matr-rashodi-tent-bza-2013-godinu-jn-nn-11362013 (2015-06-17)
  Open archived version from archive •