archive-rs.com » RS » T » TENT.RS

Total: 669

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blok TENT B-2 vezan na mrežu
  je u 16 16 časova sinhronizovan blok TENT B 2 nakon uspešno završenih remontih radova koji su obavljeni u predvidjenom roku od 45 dana Prema rečima Ilije Radovanovića glavnog inženjera proizvodnje TENT B blok je na mrežu izašao sa nominalnom snagom od 620 MW i nalazi se u stabilnom radu Najveći zahvati koji su izvedeni na ovom postrojenju bili su montaža i stavljanje pod napon novog blok transformatora od 725

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/vesti/1013-blok-tent-b-2-vezan-na-mreu- (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Prezentacija Projekta ugušćenog sistema otpepeljivanja za TENT A
  šljake u sali upravne zgrade TENT A prisustvovali su članovi poslovodstva PD TENT i inženjeri TENT a koji se bave ovom problematikom Ugušćeni sistem otpepeljivanja je kako je to na prezentaciji naglasio Miroslav Tomašević direktor za unapređenje sistema PD TENT strateški investicioni projekat JP EPS koji će kao i odsumporavanje biti u dogledno vreme realizovan u TENT A Završeni Projekat novog sistema otpepeljivanja na lokaciji TENT A pri čemu je odnos vode i pepela 1 1 čini inovirani Idejni projekat sa Studijom opravdanosti i Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu Za inovaciju Projekta iz 2010 godine prema rečima Predraga Lukića projekt menadžera ugušćenog sistema otpepeljivanja za TENT A postoje četiri osnovna razloga povećanje snage tri bloka na TENT A i samim tim i veće količine pepela za odlaganje spajanje tehnologija odlaganja pepela i odlaganja gipsa kao nus produkta budućeg sistema odsumporavanja dimnih gasova odluka da se za razliku od sistema otpepeljivanja na TENT B kotlovski pepeo do sabirnih silosa transportuje zajedno sa šljakom i pomeranje lokacije postrojenja mesto za izgradnju silosa za pepeo i šljaku da bi se omogućilo da deponija uglja može primati i veće količine lignita nego što je projektovano Suštinu inoviranog Projekta ipak predstavlja kako je rečeno na prezentaciji spajanje tehnologija odsumporavanja i otpepeljivanja Rešenje Rudarskog instituta predviđa da se na deponiji pepela odlažu pomešani gips i hidromešavina pepela i šljake bez obzira kada će i kojim redosledom ovi projektovani sistemi biti završavani Na ovaj način ostvaruje se ušteda u investicionom ulaganju od preko 8 miliona evra dok bi kasnije na održavanju i manipulaciji ušteda bila oko 20 miliona evra Pošto je ovo prvi put u Srbiji da se spajaju dve tehnologije i mešaju dva nus produkta pepeo i gips prethodno je dobijeno odobrenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i podrška nemačke KfW banke koja

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/vesti/1008-prezentacija-projekta-uguenog-sistema-otpepeljivanja-za-tent-a (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • TRANSFORMATOR BLOKA TENT A-3 STIGAO IZ ZAGREBA
  Medija centar Vesti Foto galerija Video galerija Korporativni filmovi TV Prilozi Društvena odgovornost PD TENT filmovi Publikacije U slici i reči List TENT Stručni radovi Kontakt русификатор Joomla 2 5 файловые менеджеры Joomla TRANSFORMATOR BLOKA TENT A 3 STIGAO IZ ZAGREBA Novi transformator bloka A 3 235 kV 15 kV 400 MVA ukupna težina 260 tona stigao je 3 juna iz Zagreba u Termoelektranu Nikola Tesla A u Obrenovcu Nakon uspešnog transportovanja istovara i montaže biće smešten u unapred pripremljeni boks gde će sačekati trenutak da zauzme svoje mesto Ugovarač i isporučilac je Siemens d o o Beograd a proizvođač Simensova fabrika Končar Energetski transformatori d o o Zagreb a ukupna vrednost posla oko 1 8 milona evra Ono što na energetskim transformatorima do sada nismo imali a na ovom imamo jeste monitoring sistem za praćenje temperature VN i NN namotaja i magnetnog jezgra zatim za praćenje parcijalnih pražnjenja u radu transformatora kao i kompletan monitoring sistem za sadržaj gasova u ulju objašnjavaju stručnjaci TENT A Kako je najavljeno ugradnja novog blok transformatora na trojci biće izvršena u okviru ovogodišnje nege koja je predviđena na jesen Petak 5 jun 2015 TENT TENT A TENT B TE Kolubara TE Morava Železnički

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/vesti/1006-transformator-bloka-tent-a-3-stigao-iz-zagreba (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Oficiri na komandama blokova
  su 26 maja Termoelektranu Nikola Tesla A Cilj njihove posete bio je upoznati najveću fabriku električne energije na Balkanu sagledati iskustva aktuelna rešenja i perspektive u preduzimanju mera na sprečavanju i otklanjanju posledica prirodnih nepogoda i tehničko tehnoloških nesreća u PD TENT Imajući u vidu iskustva TENT a tokom NATO bombardovanja 1999 godine i prošlogodišnjih majskih poplava u Obrenovcu i Srbiji oficiri su izrazili želju da pogledaju snimljeni material koji slikom i rečju govori o tim događajima U ime PD TENT pozdravili su ih Vojin Nestorović direktor za Korporativne poslove i Marija Stevanović direktorka TE Morava u Svilajncu dok su o aktuelnim temama sa njima razgovarali Jovan Vasković rukovodilac Sektora za upravljanje rizicima i Svetislav Pavlović šef Službe obezbeđenja i odbrane Nakon kratkog raporta o proizvodnim ograncima PD TENT u čijim se pogonima proizvodi više od 50 odsto srpske struje gostima je prikazan film o majskim poplavama u Obrenovcu 2014 godine pod nazivom Lekcija za budućnost kao i najefektniji snimci iz perioda NATO bombardovanja 1999 godine 78 ratnih dana Zahvaljujući se stručnjacima TENT a na gostoprimstvu i pomoći pri realizaciji programskih aktivnosti pukovnik Marko Zelenović načelnik Generalštabnog usavršavanja GŠU naveo je da 58 klasa Škole nacionalne odbrane ŠNO ima 34

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/vesti/1002-oficiri-na-komandama-blokova (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • TE „Nikola Tesla A“ Obrenovac
  pušten je u rad 7 marta 1970 godine datum koji se danas obeležava kao Dan TENT doo Šest meseci kasnije pridružen mu je blok A2 iste snage Bili su to tada najekonomičniji blokovi Gradnja je nastavljena nakon pet godina pa je elektroprivreda Srbije do kraja 1979 osnažena s još četiri bloka od 308 5 MW a TENT A dostigao snagu najvećeg energetskog objekta u zemlji Ugrađena oprema bila je poslednja reč tehnike Visokostručni kadar za rad na njoj pristigao je iz drugih elektrana ali je uporedo obučavan i to intenzivno veliki broj mladih stručnjaka Tako ova termoelektrana je danas i značajan kadrovski rasadnik u oblasti termoenergetike А1 А2 А3 А4 А5 А6 Snaga bloka MW 210 210 305 308 5 308 5 348 37 Nominalni kapacitet kotla t h 650 650 920 920 920 973 7 Količina međupregrejane pare t h 570 570 810 810 810 881 Temperatura napojne vode C 240 240 248 248 248 251 2 Pritisak sv pare na izlazu iz kotla bar 140 140 182 182 182 182 Temperatura sv pare na izlazu iz kotla C 540 5 540 5 543 5 543 5 543 5 543 5 Pritisak u kondenzatoru bar 0 05 0 05

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/tent-a (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • TE „Nikola Tesla B“ Ušće
  17 uzvodno od kompleksa TENT A Ima dve najveće energetske jedinice u Srbiji snage od po 620 MW koje su u pogonu od 1983 odnosno 1985 Prve studije o izboru lokacije i izgradnji urađene su 1972 1974 Odluku o realizaciji donelo Združeno elektroprivredno preduzeće Beograd početkom 1975 a sredstva za izgradnju su obezbeđena 1976 Usledili su projektovanje i nabavka opreme za prva dva bloka Građevinski radovi počeli su u proleće 1978 montaža čelične konstrukcije prvog bloka godinu dana kasnije a drugog bloka 1982 Za tadašnje prilike bio je to fantastičan poduhvat u evropskim razmerama U dosadašnjem radu blokovi TENT B postavili su gotovo sve rekorde u proizvodnji dužini neprekidnog rada satnom iskorišćenju osnovnim pokazateljima efikasnosti i ekonomičnosti eksploatacije B1 B2 Snaga bloka MW 620 670 Nominalni kapacitet kotla t h 1880 Količina međupregrejane pare t h 1703 Temperatura napojne vode C 259 2 Pritisak sv pare na izlazu iz kotla bar 186 5 Temperatura sv pare na izlazu iz kotla C 540 Pritisak u kondenzatoru bar 0 042 Donja toplotna moć uglja kЈ kg 6700 Potrošnja uglja 620 MW t h 850 Potrošnja uglja 670 MW t h 920 Napomena svi parametri su za snagu od 620 MW TENT B

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/tent-b (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • TE „Kolubara A“, Veliki Crljeni
  odakle se i snabdeva ugljem Najstarija je aktivna u sistemu Elektroprivrede Srbije Sa svojih pet blokova ukupne instalisane snage 270 MW bila je svojevremeno najveći energetski objekat u zemlji Puštena je u rad 1956 odnosno njena dva turboagregata od po 32 MW Godine 1960 pojačana je za 65 MW a već naredne godine 1961 pušten je u rad još jedan turboagregat od 32 MW Tada je snaga elektrane podignuta ukupno na 161 MW U krugu postojeće elektrane godine 1979 počelo je da radi novo postrojenje od 110 MW K1 K2 K3 K4 K5 Snaga bloka MW 32 32 65 32 110 Nominalni kapacitet kotla t h 135 135 2x135 135 380 Količina međupregrejane pare t h 311 Temperatura napojne vode C 200 200 200 200 246 Pritisak sv pare na izlazu iz kotla bar 72 5 72 5 72 5 72 5 136 3 Temperatura sv pare na izlazu iz kotla C 530 530 530 530 540 Pritisak u kondenzatoru bar 0 1 0 1 0 1 0 1 0 108 Donja toplotna moć uglja kЈ kg 6280 6280 6280 6280 6280 Potrošnja uglja t h 60 7 60 7 2x60 7 60 7 190 Bez međupregrejanja TE Kolubara lokacija

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/te-qkolubaraq (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Termoelektrana „Morava“, Svilajnac
  rеkе Моrаvе iz kоје sе kоristi vоdа zа pоtrеbе rаshlаdnоg sistеmа tеrmоеlеktrаnе kао i blizinа јаkih kоnzumnih čvоrоvа i pоstојеćih dаlеkоvоdа 110kV i 35kV U rеаlizаciјi prоgrаmа izgrаdnjе mоntаžе i оprеmе tеrmоеlеktrаnе učеstvоvаlе su 53 оrgаnizаciје iz nаšе zеmlје i 9 iz rаznih zеmаlја Еvrоpе Dаnа 31 12 1968 gоdinе pоstrојеnjе је pоkrеnutо i stаvlјеnо u pоgоn bеz sinhrоnizаciје 31 01 1969 gоdinе u 16 29 h izvršеnо је prvо sinhrоnizоvаnjе turbоаgrеgаtа sа ЕЕS Теrmоеlеktrаnа је prојеktоvаnа zа оtpаdnе uglјеvе iz јаmskе еksplоаtаciје Bаzni ugаlј је Rеmbаs sа 12980 kJ kg Zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје tеrmоеlеktrаnа kао gоrivо trоši lignit mrki i kаmеni ugаlј Ugаlј sе sklаdišti nа dеpоniјi kоја mоžе dа primi оkо 150 000 200 000 t štо prеdstаvlја rеzеrvu zа 45 60 dаnа rаdа Nа bаzi 12 0 MW prеdviđеnа је mоgućа gоdišnjа prоizvоdnjа zа 6000 sаti аngаžоvаnjа 7 2 0 000 М Wh sа pоtrеbnоm kоličinоm ulја оd 975 000 dо 1 000 000 t Оd prvе sinhrоnizаciје dо danas ТЕ Моrаvа је prоizvеlа 20 629 101 MWh оstvаrеni sаti rаdа iznоsе 217 413 h utrоšеnо 24 213 412 t uglја Mорава Snaga bloka MW 120 Nominalni kapacitet kotla t h 380 Količina međupregrejane pare t

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/te-qmoravaq (2015-06-17)
  Open archived version from archive •