archive-rs.com » RS » T » TENT.RS

Total: 669

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga remont industrijskog koloseka u okviru remonta TE „Morava" za 2012. godinu JN broj 110/12 - 20156
  da biste je videli 2 Predmet nabavke radovi na industrijskom koloseku i skretnicama po tehničkoj specifikaciji Detaljna tehnička specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima cena rok plaćanja Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Morava Svilajnac Komercijalno odelenje adresa Kneza Miloša broj 89 35210 Svilajnac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Ogranak Morava Svilajnac broj 205 17597 65 kod Komercijalne banke Svilajnac Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 20 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 7 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/195-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluga-remont-industrijskog-koloseka-u-okviru-remonta-te-moravaq-za-2012-godinu-jn-broj-11012-20156 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV Za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge – radovi na korišćenju šuma prema posebnoj osnovi gazdovanja za GJ Volujak (uređivanje, zaštita, seča, pošumljavanje i gajenje šume) na površini od 7,51 ha u okviru plana zaštite...
  51 ha u okviru plana zaštite i unapređenja životne sredine za 2012 godinu pozicija 22 JN broj 6203 1 Podaci o naručiocu Privredno društvo Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac Ogranak društva TE Kolubara 3 oktobar 146 11563 Veliki Crljeni tekući račun 170 30008902000 98 matični broj 7802161 PIB 101217456 šifra delatnosti 3511 Ogranak Društva TE Kolubara telefon 011 2054 927 telefaks 011 8122 058 8162 310 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke usluge radovi na korišćenju šuma prema Posebnoj osnovi gazdovanja za GJ Volujak uređivanje zaštita seča pošumljavanje i gajenje šume na površini od 7 51 ha Detaljna specifikacija usluge data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje pravo na učešće imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji i koja izvrše uplatu otkupa konkursne dokumentacije 4 Kriterijum za izbor ponude je najniže ponuđena cena 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 8 00 do 14 00 časova u prostorijama TE Kolubara Veliki Crljeni Odeljenju komercijale adresa 3 oktobar 146 Veliki Crljeni Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 180 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TE Kolubara Veliki Crljeni broj 170 30008902000 98 kod Uni credit banke zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično ili poštom uz priložen dokaz o uplati i identifikacionom listu ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 12 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Poseta naručiocu je obavezna Poseta se najavljuje dva dana unapred a najkasnije 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS Prilikom posete naručiocu izdaće se Potvrda o izvršenoj poseti i uvidu u konkursnu i tehničku dokumentaciju Ponude bez Potvrde o izvršenoj poseti i uvidu u konkursnu i tehničku dokumentaciju neće biti prihvaćene ni razmatrane 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom glasniku RS do 11 00 časova sa naznakom Ponuda za JN 6203 radovi na korišćenju šuma prema Posebnoj osnovi gazdovanja za GJ Volujak uređivanje zaštita seča pošumljavanje i gajenje šume na površini od 7 51 ha ne otvarati uručiti Zorici Stojanović komercijala na adresu TE Kolubara Veliki Crljeni 11563 3 oktobar 146 Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv adresu telefon i osobu za

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/194-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluge--radovi-na-korienju-uma-prema-posebnoj-osnovi-gazdovanja-za-gj-volujak-ureivanje-zatita-sea-poumljavanje-i-gajenje-ume-na-povrini-od-751-ha-u-okviru-plana-zatite (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga po ZSU 001366-12-JM
  dokumentacije za potrebeizmeštanja gasne stanice za propan butan na lokaciji TENT A na novu lokaciju u krugu TENT A i povezivanja sa postojećom instalacijom za razvod gasa zbog izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova Projektni zadatak jesastavni deo konkursne dokumentacije 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za ocenu ponudeje najniža cena 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijamaTENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbijaa d a inostrani ponuđači uplatiće iznos od 20 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 205 0070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili elektronskom poštom tif ili pdf format uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača 6 Poseta naručiocu Ogranak TENT Ajeobavezna Poseta se najavljuje 2 dana unapred a poželjno je da ne bude kasnije od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/180-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluga-po-zsu-001366-12-jm (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku pužastih opruga za lokomotive i vagone JN – 9432/12
  7802161 PIB 101217456 šifra delatnosti 3511 Ogranak Društva Železnički transport telefon 011 8754 950 telefaks 011 8754 979 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Predmet nabavke Pužaste opruge za lokomotive i vagone Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 sati u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba Uroševića Crnog 44 Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 944 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači 10 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom glasniku RS do

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/179-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-puastih-opruga-za-lokomotive-i-vagone-jn--943212 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluge izrade sistem monitoringa energetskih transformatora u okviru remonta bloka B1 JN 6473/B
  monitoringa energetskih transformatora u okviru remonta bloka B1 3 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 4 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 5 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena 6 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 sati u prostorijama Komercijalne službe PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT B Ušće Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 500 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbija a d Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili elektronskom poštom uz ovlašćenje za pruzimanje iste ako se dokumentacija preuzima lično priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača koji pored podataka o ponuđaču sadrži i broj telefona i ime osobe za kontakt za ovu javnu nabavku Zainteresovani inostrani ponuđači 5 00 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 7 Poseta naručiocu je moguća Poseta se najavljuje dva dana unapred a preporučljivo do 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom Glasniku RS 8 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 31

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/170-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluge-izrade-sistem-monitoringa-energetskih-transformatora-u-okviru-remonta-bloka-b1-jn-6473b (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku bandaža za vagonske osovine JN – 9333/12
  011 8754 950 Telefaks 011 8754 979 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke Bandaže za vagonske osovine 3 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 4 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 5 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena 6 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 sati u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba Uroševića Crnog 44 7 Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 944 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke 8 zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača 9 Zainteresovani inostrani ponuđači 10 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 10 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 11 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom glasniku RS do 10 00 časova

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/169-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-bandaa-za-vagonske-osovine-jn--933312 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: inhibitor korozije i taloženja kamenca u okviru nabavki za 2012. godinu, pozicija 36 zajedničke nabavke (JN broj 0200)
  korozije i taloženja kamenca Detaljna tehnička specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji i koja izvrše uplatu otkupa konkursne dokumentacije 4 Kriterijum za izbor ponude je najniže ponuđena cena 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 8 00 do 14 00 sati u prostorijama TE Kolubare u Odeljenju komercijale adresa 3 oktobara 146 11563 Veliki Crljeni Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 180 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TE Kolubara Veliki Crljeni broj 170 30008902000 98 kod Uni credit banke Zinteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično ili poštom uz ovlašćenje za pruzimanje iste priloženom dokazu o uplati i identifikacionoj listi ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 12 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 205 0070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Poseta naručiocu je moguća Poseta se najavljuje 2 dana unapred a najkasnije 20 tog dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom glasniku RS do 11 00 časova sa naznakom Ponuda za JN 0200

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/168-javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-inhibitor-korozije-i-taloenja-kamenca-u-okviru-nabavki-za-2012-godinu-pozicija-36-zajednike-nabavke-jn-broj-0200 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga adaptacije sistema nadzora i upravljanja postrojenjima za odmrzavanje železničkih kola na industrijskoj železnici TENT d.o.o. u 2012. godini JN ZSU 001569 /11
  i upravljanja postrojenjima za odmrzavanje železničkih kola na industrijskoj železnici TENT d o o u 2012 godini Plan nabavke investicija za 2012 god poz 8 1 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 sati u prostorijama TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbija a d a inostrani ponuđači uplatiće iznos od 20 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 205 0070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično ili poštom uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača 6 Naručilac će omogućiti zainteresovanim ponuđačima obilazak lokacija na kojima će biti izvršene usluge Poseta se najavljuje dva dana unapred a poželjno je da ne bude kasnije od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/167-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluga-adaptacije-sistema-nadzora-i-upravljanja-postrojenjima-za-odmrzavanje-eleznikih-kola-na-industrijskoj-eleznici-tent-doo-u-2012-godini-jn-zsu-001569-11 (2015-06-17)
  Open archived version from archive •