archive-rs.com » RS » T » TENT.RS

Total: 669

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku usluga: remont pretovarnog mosta broj 3 u okviru Plana nestandardnih poslova za 2012. godinu remont ZP, pozicija 1.2 (JN broj 1011)
  Obrenovac Ogranak društva TE Kolubara 3 oktobar 146 11563 Veliki Crljeni Tekući račun 170 30008902000 98 Matični broj 7802161 PIB 101217456 ifra delatnosti 3511 Ogranak Društva TE Kolubara Telefon 011 2054 927 Telefaks 011 8122 058 8162 310 E mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke remont pretovarnog mosta broj 3 u okviru plana nestandardnih poslova remonta za 2012 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje Pravo na učešće imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji i koja izvrše uplatu otkupa konkursne dokumentacije 4 Ponuđači su u obavezi da za ozbiljnost ponude prilože bankarsku tendersku garanciju u iznosu od 2 vrednosti ponude sa rokom važenja do momenta zaključivanja ugovora a ne kraće od 60 dana od dana otvaranja ponuda 5 Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima cena 80 bodova reference 20 bodova Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 6 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 8 00 do 14 00 sati u prostorijama TE Kolubara Veliki Crljeni Odeljenju komercijale adresa 3 oktobar 146 Veliki Crljeni Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 180 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TE Kolubara Veliki Crljeni broj 170 30008902000 98 kod Uni credit banke Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično ili poštom uz priložen dokaz o uplati i identifikacionom listu ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 12 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 352 05007010030460987 SWIFT code KOBBRSBG 7 Poseta naručiocu je obavezna Poseta se najavljuje dva dana unapred a najkasnije 20 og dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS Prilikom posete Naručiocu izdaće se Potvrda o izvršenoj poseti i uvidu u konkursnu i tehničku dokumentaciju Ponude bez Potvrde o izvršenoj poseti i uvidu u konkursnu i tehničku dokumentaciju neće biti prihvaćene ni razmatrane 8 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 9 Rok i način za dostavljanje ponuda Ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS do 11 00 časova sa naznakom Ponuda za JN 1011 remont pretovarnog mosta broj 3 ne otvarati uručiti Zorici Stojanović komercijala na adresu TE Kolubara Veliki Crljeni 11563 Ulica 3 oktobra broj 146 Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv adresu telefon i kontakt osobu 10 U slučajevima predviđenim članom 32 ZJN Naručilac će produžiti rok za dostavljanje ponuda 11 Ukoliko

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/113-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupaku-za-nabavku-usluga-remont-pretovarnog-mosta-broj-3-u-okviru-plana-nestandardnih-poslova-za-2012-godinu-remont-zp-pozicija-12-jn-broj-1011 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupaku za nabavku radova: čišćenje kanala „Bare" od stacionaže km 0+817 do km 1+610 u okviru plana investicija za 2012. godinu, pozicija 15.36. (JN broj 3854)
  do km 1 610 u okviru plana investicija za 2012 godinu pozicija 15 36 JN broj 3854 1 Podaci o naručiocu Privredno društvo Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Bogoljuba Uroševića Crnog broj 44 11500 Obrenovac Ogranak Društva TE Kolubara 3 oktobar 146 11563 Veliki Crljeni Tekući račun 170 30008902000 98 Matični broj 7802161 PIB 101217456 Šifra delatnosti 3511 Ogranak Društva TE KOLUBARA Telefon 011 2054 927 Telefaks 011 8122 058 8162 310 E mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke radova čišćenje kanala Bare od stacionaže km 0 817 do km 1 610 u okviru plana investicija za 2012 godinu Detaljna specifikacija radova data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje Pravo na učešće imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji i koja izvrše uplatu otkupa konkursne dokumentacije 4 Ponuđači su u obavezi da za ozbiljnost ponude prilože bankarsku tendersku garanciju u iznosu od 2 vrednosti ponude sa rokom važenja do momenta zaključivanja ugovora a ne kraće od 60 dana od dana otvaranja ponuda 5 Kriterijum za izbor ponude je najniže ponuđena cena 6 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 8 00 do 14 00 sati u prostorijama TE Kolubara Veliki Crljeni Odeljenju komercijale adresa 3 oktobar 146 Veliki Crljeni Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 180 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TE Kolubara Veliki Crljeni broj 170 30008902000 98 kod Uni credit banke Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično ili poštom uz priložen dokaz o uplati i identifikacionom listu ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 12 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 352 05007010030460987 SWIFT code KOBBRSBG 7 Poseta naručiocu je moguća Poseta se najavljuje dva dana unapred a najkasnije 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 8 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 9 Rok i način za dostavljanje ponuda Ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom glasniku RS do 11 00 časova sa naznakom Ponuda za JN 3854 Čišćenje kanala Bare od stacionaže km 0 817 do km 1 610 ne otvarati uručiti Zorici Stojanović komercijala na adresu TE Kolubara Veliki Crljeni 11563 ulica 3 oktobra broj 146 Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv adresu telefon i kontakt osobu 10 U slučajevima predviđenim članom 32 ZJN Naručilac će produžiti rok za dostavljanje ponuda 11 Ukoliko rok

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/112-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupaku-za-nabavku-radova-ienje-kanala-bareq-od-stacionae-km-0817-do-km-1610-u-okviru-plana-investicija-za-2012-godinu-pozicija-1536-jn-broj-3854 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Stabilni vijčani kompresor u okviru nabavke osnovnih sredstava TE „Morava" za 2012. godinu JN broj 33/12 – 10332
  je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke Stabilni vijačni kompresor sa rezervoarom i integrisanim sušačem vazduha 2 kom Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima cena rok plaćanja Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Morava Svilajnac Komercijalno odelenje Kneza Miloša 89 35210 Svilajnac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Ogranak Morava Svilajnac broj 205 17597 65 kod Komercijalne banke Svilajnac Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 20 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 7 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/109-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-stabilni-vijani-kompresor-u-okviru-nabavke-osnovnih-sredstava-te-moravaq-za-2012-godinu-jn-broj-3312--10332 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku usluga angažovanje akreditovane kontrolne organizacije na poslovima kontrole opreme i delova, kao i za nadzor i koordinaciju u radu na zavarivanju u okviru tekućeg održavanja TENT B, remont
  kao i za nadzor i koordinaciju u radu na zavarivanju u okviru tekućeg održavanja TENT B remonta blokova B1 i B2 za period angažovanja od jedne godine JN 6363 B 1 Podaci o naručiocu Privredno društvo Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 Obrenovac Ogranak TENT B Ušće Poštanski fah 35 tekući račun 205 13550 81 matični broj 7802161 PIB 101217456 šifra delatnosti 3511 telefon 011 81 11 868 81 11 864 telefaks 011 81 11 992 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke nabavka usluga angažovanje akreditovane kontrolne organizacije na poslovima kontrole opreme i delova kao i za nadzor i koordinaciju u radu na zavarivanju u okviru tekućeg održavanja TENT B remonta blokova B1 i B2 za period angažovanja od jedne godine 3 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 4 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 5 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena 6 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 sati u prostorijama Komercijalne službe PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT B Ušće Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 500 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Srbija a d Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili elektronskom poštom uz ovlašćenje za pruzimanje iste ako se dokumentacija preuzima lično priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača koji pored podataka o ponuđaču sadrži i broj telefona i ime osobe za kontakt za ovu javnu nabavku Zainteresovani inostrani ponuđači 5 00 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 7 Poseta naručiocu je moguća poseta se najavljuje 2 dana unapred a preporučljivo do 20 og dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 8 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 31 dan od objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS do 10 00 časova sa naznakom Ponuda za JN br 6363 B ne otvaraj uručiti arhivi TENT B za Danijelu Dragićević Ponudu poslati u jednom primerku 9 U slučajevima predviđenim članom 32 ZJN naručilac će produžiti rok za dostavljanje ponuda 10 Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan ili na dan državnog praznika kao poslednji

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/101-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-usluga-angaovanje-akreditovane-kontrolne-organizacije-na-poslovima-kontrole-opreme-i-delova-kao-i-za-nadzor-i-koordinaciju-u-radu-na-zavarivanju-u-okviru-tekueg-odravanja-tent-b-remont (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV Za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Rezervni delovi ventilatora dimnih gasova u okviru remonta TE „Morava" za 2012. godinu JN br. 36/12 - 10163
  spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke statorska lopatica 55 kom regulaciona lopatica sa osovinicom 24 kom zglob AS19 po DIN 71802 48 kom Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima cena rok plaćanja Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TE Morava Svilajnac Komercijalno odeljenje adresa Kneza Miloša 89 35210 Svilajnac Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2 000 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD Termoelektrane Nikola Tesla d o o Obrenovac Ogranak Morava Svilajnac broj 205 17597 65 kod Komercijalne banke Svilajnac Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 20 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 7 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/100-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-rezervni-delovi-ventilatora-dimnih-gasova-u-okviru-remonta-te-moravaq-za-2012-godinu-jn-br-3612-10163 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: kancelarijski nameštaj, prema tehničkoj specifikaciji u okviru nabavki osnovnih sredstava, pozicije 2.15, 2.16 i 2.17 (JN broj 0013)
  je videli 2 Predmet nabavke kancelarijski nameštaj prema tehničkoj specifikaciji Detaljna tehnička specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glasnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji i koja izvrše uplatu otkupa konkursne dokumentacije 4 Ponuđači su u obavezi da za ozbiljnost Ponude prilože bankarsku tendersku garanciju u iznosu od 2 vrednosti ponude sa rokom važenja do momenta zaključivanja ugovora a ne kraće od 60 dana od dana otvaranja ponuda 5 Kriterijum za izbor ponude je najniže ponuđena cena 6 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 8 00 do 14 00 časova u prostorijama TE Kolubare u Odeljenju komercijale adresa 3 oktobar 146 Veliki Crljeni Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 180 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun TE Kolubara Veliki Crljeni broj 170 30008902000 98 kod Uni credit banke Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzimaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za preuzimanje iste i priloženom dokazu o uplati i identifikacionoj listi ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 12 evra na devizni račun TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 205 0070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 7 Poseta naručiocu je moguća Poseta se najavljuje 2 dana unapred a najkasnije 20 tog dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku RS 8 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 9 Rok i

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/99-javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-kancelarijski-nametaj-prema-tehnikoj-specifikaciji-u-okviru-nabavki-osnovnih-sredstava-pozicije-215-216-i-217-jn-broj-0013 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku kolosečnog materijala JN – 9225/12
  8754 950 Telefaks 011 8754 979 e mail Ova adresa el pošte zaštićena je od spam napada treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 2 Predmet nabavke Kolosečni materijal 3 Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 4 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 5 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena 6 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama PD TENT d o o Obrenovac Ogranak TENT A Sektor Poslovi komercijale i analitike adresa Bogoljuba Uroševića Crnog 44 Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 944 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit banke zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili u elektronskom formatu na CD u uz ovlašćenje za pruzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači 10 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 7 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 8 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu iz tačke 1 u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom glasniku RS do 10 00 časova sa naznakom Ponuda za JN 9225

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/98-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-kolosenog-materijala-jn--922512 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku dobara: Lična zaštitina oprema (obuća)
  nabavka dobara Lična zaštitina oprema obuća JN 9144 12 9142 12 DP Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji 3 Uslovi za učestvovanje sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44 i 45 Zakona o javnoj nabavci Službeni glavnik RS broj 116 08 i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji 4 Kriterijum za izbor ponude je najniža ponuđena cena 5 Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 11 00 do 13 00 časova u prostorijama PD Termoelektrane Nikola Tesla d o o Bogoljuba Uroševića Crnog broj 44 11500 Obrenovac Ogranak TENT B Ušće poš fah 35 Sektor Poslovi komercijale i analitike Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 1 180 00 dinara sa uračunatim PDV om na tekući račun PD TENT d o o Obrenovac broj 170 30008902000 98 kod UniCredit Bank Beograd Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično poštom ili na E mail adresu uz potvrdu prijema iste uz ovlašćenje za preuzimanje iste priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača Zainteresovani inostrani ponuđači 12 evra na devizni račun PD TENT d o o Obrenovac broj 00 701 0030460 9 kod Komercijalne banke Beograd IBAN RS 35 2050 070 100 3046 0987 SWIFT code KOBBRSBG 6 Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji 7 Rok i način za dostavljanje ponuda ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti omotu neposredno ili poštom na adresu PD Termoelektrane Nikola Tesla d o o Bogoljuba Uroševića Crnog broj 44 11500 Obrenovac Ogranak TENT B Ušće poš fah 35 Sektor Poslovi komercijale i analitike u roku od 30 dana od objavljivanja

  Original URL path: http://www.tent.rs/sr/arhiva/97-javni-poziv-za-podnoenje-ponuda-u-otvorenom-postupku-za-nabavku-dobara-lina-zatitina-oprema-obua (2015-06-17)
  Open archived version from archive



 •