archive-rs.com » RS » U » UBBAD.RS

Total: 209

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Univerzal banka | Elektronsko bankarstvo
  potrošnji po platnim karticama Plaćanja su omogućena SMS kodom koji dobijate na Vaš mobilni telefon Prijavite se za korišćenje E bankinga Univerzal banke u bilo kojoj ekspozituri Banke M banking Banka na dohvat ruke besplatno M banking Univerzal banke i za korisnike Android i Symbian mobilnih telefona dostupan u svim mobilnim mrežama omogućava pristup Vašim računima uvid i plaćanje 24h dnevno 7 dana u nedelji menjačke poslove pregled kursne liste

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=16 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Za penzionere
  Besplatno mesečno održavanje Besplatno gašenje računa Besplatno čekovi Pozajmica i to odmah Povoljni krediti sa rokom vraćanja do 75 navršenih godina Krediti za refinansiranje dugova u drugim bankama bez naknade Trajni nalog za plaćanje mesečnih komunalija Platne kartice debitne i kreditne Besplatne informacije putem Interneta i SMS o stanju svih Vaših računa raspoloživim sredstva dozvoljenom prekoračenju pozajmici promenama po računu promenama po računima kartica rezervisanim sredstvima putem transakcija karticama Elektronsko plaćanje računa iz fotelje Internet menjačnica Isplata penzija istog dana kada je i uplata PIO fonda Potrebna dokumentacija Lična karta i Rešenje o penziji Penzijski ček Uverenje Fonda PIO PRIMER Dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu Odobreno prekoračenje Rok vraćanja Godišnja NKS fiksna EKS Bruto iznos kamate UKUPNO 100 000 00 12 meseci 31 37 31 71 31 376 98 131 631 98 Trošak Kreditnog biroa 205 RSD Naknada za menicu 50 RSD Keš krediti za penzionere Kratkoročni gotovinski krediti rok vraćanja do 75 navršenih godina života nominalna godišnja kamatna stopa 18 00 EKS 18 13 rok odobravanja do 12 meseci bez troškova naknade za puštanje obradu i praćenje kredita sredstvo obezbeđenja blanko menica maksimalni iznos do kreditne sposobnosti klijenta Reprezentativni primer Vrsta kredita Kratkoročni dinarski gotovinski kredit za penzionere Valuta RSD Iznos kredita 100 000 00 RSD Rok otplate 12 meseci Kamatna stopa godišnja 18 00 fiksna Anuitet mesečni 9 108 87 RSD Naknada za obradu i praćenje kredita bez naknade Troškovi kreditnog biroa 205 00 RSD Troškovi menica 200 00 RSD EKS 18 91 Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope EKS Dugoročni dinarski krediti rok vraćanja do 75 navršenih godina života nominalna kamatna stopa 19 00 EKS 20 08 rok odobravanja do 36 meseci troškovi naknade za puštanje obradu i praćenje kredita 1 sredstvo obezbeđenja blanko

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=216 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Platni promet rezerva
  robnih rezervi sredstva samodoprinosa sudskih depozita i sredstava budžeta za isplatu premija subvencija i regresa Za besplatno otvaranje tekućih računa klijent je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju koja se nalazi u pregledu Potrebna dokumentacija Potrebne obrasce možete preuzeti Zahtev za otvaranje dinarskog računa Karton deponovanih potpisa Ovlašćenje direktnog zaduženja Pri otvaranju računa klijent zaključuje sa Bankom Ugovor o otvaranju i vođenju računa Klijent je dužan da o statusnim i drugim promenama koje se registruju kod nadležnog organa obavesti Banku u roku od tri dana od dana dobijanja rešenja o upisu te promene kao i da popuni zahtev za promenu matičnih podataka klijenta i preda Banci Otvaranje računa je besplatno 2 Prijem i izvršavanje bezgotovinskih naloga klijenata zaduženja i odobrenja predatih na šalteru poslovne mreže Banke ili ispostavljenih elektronskim putem 3 Uplatu i isplatu gotovog novca 4 Prijem gotovinskih uplata pazara i drugih uplata na račune klijenata 5 Naplatu sa računa klijenta po osnovu dospelih hartija od vrednosti i drugih instrumenata obezbeđenja plaćanja 6 Poslove platnog prometa po nalogu institucija sistema platnog prometa i finansijskog sistema države Odsek ili Agencija za prinudnu naplatu Ministarstvo finansija 7 Prijem uplata osnivačkog uloga 8 Overu i naplatu ugovornih ovlašćenja menica i drugih instrumenata obezbeđenja 9 Izradu i dostavljanje izvoda o prometu i o stanju na računu na šalterima faksom i elektronski 10 Elektronsko bankarstvo 11 Druge usluge u skladu sa propisima i posebnim ugovorom sa klijentom Banka svojim klijentima omogućava Raspolaganje sredstvima na bilo kom šalteru u poslovnoj mreži Banke Obavljanje svih poslova platnog prometa na jednom mestu Ispostavljanje naloga za plaćanje sa valutom u budućnosti u toku celog radnog dana ili elektronski 24 časa dnevno Izvršenje internih naloga ako su oba računa kod Banke istog trenutka kada se izvrši unos naloga Upravljanje prioritetima plaćanja Obavljanje internog platnog prometa subotom od 08 00h do

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=26 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Plasmani
  se efikasno stručno i pažljivo kako bi se došlo do optimalnog rešenja kako za klijenta tako i za Banku Proces odobravanja kredita pravnim licima od strane Univerzal banke ad Beograd podrazumeva poštovanje procedura Banke njenih principa i načela uz utvrđivanje boniteta korisnika i njihove poslovne aktivnosti Svi zahtevi klijenata razmatraju se efikasno stručno i pažljivo kako bi se došlo do optimalnog rešenja kako za klijenta tako i za Banku Univerzal banka ad Beograd odobrava kratkoročne kredite za finansiranje tekućih poslova i to Krediti za obrtna sredstva Krediti za prevazilaženje neusklađenog priliva i odliva sredstava Krediti za plaćanje uvoza Krediti za finasiranje proizvodnje za uvoz i izvoz Krediti za kupovinu akcija na finansijskom tržištu U zavisnosti od potreba Vašeg preduzeća plaćanje obaveza prema dobavljačima uvoz robe plaćanje u zemlji ili inostranstvu krediti mogu biti Dinarski Devizni Dinarski krediti sa valutnom klauzulom Banka vrši i druge poslove u skladu sa propisima i poslovnom politikom eskontovanje menica i drugih hartija od vrednosti izdavanje pisama o namerama radi učešća na licitacijama i sl Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 011 2022 605 Krediti pravna lica Vrste kredita Univerzal banka ad Beograd odobravava sledeće vrste kredita za pravna lica kratkoročni kredit revolving

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=65 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Devizno poslovanje
  bank HOV Home Privreda Devizno poslovanje Devizno poslovanje Univerzal Banka ima ovlašćenje NBJ broj 112 2003 od 17 01 2003 godine za obavljanje platnog prometa i kreditnih poslova sa inostranstvom Banka u najkraćem roku izvršava sve naloge svojih komitenata i stalno je devizno likvidna Otkup deviznog priliva izvršava istog dana Svi nalozi za plaćanje sa obezbeđenim pokrićem popunjeni u skladu sa Uputstvom za sprovođenje odluke o uslovima i načinu plaćanja naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i dinarima izvršavaju se preko mreže korespondentskih banaka Plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije u iznosu do 50 000 00 EUR Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije u iznosu do 50 000 00 EUR koje Banka primi do vremena predviđenog za prijem naloga u skladu sa važećom Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa Banka obrađuje istog dana ispostavljanjem naloga korespodentskoj banci u inostranstvu Korespodentska banka nastoji da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga Banka korisnika odobrava račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom Nalozi koje Banka primi posle vremena predviđenog za prijem naloga biće obrađeni narednog radnog dana na opisani način Korespondentske banke spisak banaka

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=12 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Depoziti
  Home Privreda Depoziti Depoziti pravnih lica Banka posluje sa velikim brojem klijenata različitih struktura od samostalnih radnji do velikih sistema Broj klijenata se stalno povećava Pravnim licima omogućeno je kompletno poslovanje preko Banke poštujući specifične potrebe svakog komitenta i uslove tržišta Banka efikasno pruža sve vrste bankarskih usluga u oblasti vodjenje sredstava po vidjenju oročavanje sredstava na rok i pod uslovima i u skladu sa zajedničkim interesima klijenta i Banke

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=13 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Elektronsko bankarstvo
  način za online poslovanje kako malih i srednjih preduzeća tako i velikih poslovnih sistema Upotrebom e bankinga možete znatno uprostiti i olakšati vaše poslovne aktivnosti s obzirom da su Vam obezbeđene mogućnosti pregleda stanja prometa i izvoda po računima potvrde o izvršenim plaćanjima promenama na računu rad sa različitim ovlašćenjima za različite grupe korisnika i sl Univerzal Banka Vam nudi dva e bank rešenja i to Asseco OfficeBanking Halcom Hal

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=15 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | HOV
  Ugovor o članstvu u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti a d Beograd i time postala KLIRINŠKI ČLAN Centralnog registra Kao član Centralnog registra Banka obalja poslove novčanog saldiranja trgovanja hartijama od vrednosti otvara i vodi namenske depozitne račune dinarske i devizne za kupovinu i prodaju hartija od vrednosti akcija i obveznica stare devizne stednje za fizička i pravna lica vrši saldiranje obaveza i potraživanja u novcu nastalih

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=27 (2015-06-17)
  Open archived version from archive •