archive-rs.com » RS » U » UBBAD.RS

Total: 209

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Univerzal banka | Uni plus paket
  sa rokom vraćanja do 12 meseci DINACARD debitna VISA Electron platna kartica Čekovi građana Trajni nalog za plaćanje komunalija najlakši i najpovoljniji način plaćanja računa Kreditna DINA i ili VISA platna kartica Prepaid dopuna mobilnog telefona bez naknade On line informisanje Internet i SMS kanal Osnovni podaci o računima Stanje svih računa Pregled promena po računima i računima kartica Uvid u raspoloživa sredstva dozvoljeno prekoračenje kao i stanje rezervisanih sredstava Pregled potencijalnih obaveza po kreditima karticama SMS poruka o card transakciji On line plaćanja i transfer Internet i SMS kanal Plaćanje usluga i obaveza korišćenjem dinarksog tekućeg računa korisnika Transfer novca sa računa na račun korisnika i između korisnika Potrebna dokumentacija Zahtev za otvaranje tekućeg računa Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa u ekspozituri Fotokopija lične karte pasoša kao i original na uvid Za nerezidente Prijava boravka izdata od strane nadležnog organa Za poljoprivrednike Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva POSEBNA PONUDA ZA PENZIONERE PRIMER Dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu Odobreno prekoračenje Rok vraćanja Godišnja NKS fiksna EKS Bruto iznos kamate UKUPNO 100 000 00 12 meseci 31 37 31 71 31 376 98 131 631 98 Trošak Kreditnog biroa 246 RSD Naknada za menicu 50 RSD Više informacija

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=179 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Ponuda preduzetnicima
  preduzetnicima Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih subjekata Banka odobrava preduzetnicima dinarske kredite i dinarske kredite sa valutnom klauzulom Za kredite sa valutnom klauzulom obaveze glavnica kamata naknada se iskazuju u EUR a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate Uslovi odobravanja kredita Zahtev za odobravanje plasmana preduzetnicima Otvoren tekući račun u Banci za redovno poslovanje Adekvatna dokumentacija saglasno vrsti plasmana Kreditna sposobnost kreditni biro finansijski izveštaji i ili obim platnog prometa Maksimalni iznos kredita je 10 miliona dinara izuzev za kredite sa namenski oročenim depozitom Minimalni iznos zavisi od vrste kredita Instrumenti obezbeđenja kredita određuju se za svaki kredit pojedinačno Banka prihvata blanko menice potpisane od strane korisnika kredita ovlašćenja direktnog zaduženja potpisana od strane korisnika kredita zaloge na pokretnoj i nepokretnoj imovini zaloge na hartijama od vrednosti polise osiguranja vinkulirane na Banku oročene namenske depozite fizičkog pravnog lica preduzetnika pristupanje dugu drugog pravnog lica preduzetnika solidarno jemstvo fizičkog lica Otplata kredita se vrši jednokratno ili u mesečnim ratama anuitetima izuzev ako nije drugacije ugovoreno Prevremena otplata kredita se vrši bez naknade Ponuda banke preduzetnicima

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=51&action=print (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Kreditni kalkulator
  Stanovništvo Tekući računi Preduzetnici Krediti Štednja Platne kartice Sefovi Doznake Elektronsko bankarstvo Za penzionere Privreda Plasmani Devizno poslovanje Depoziti E bank HOV Links Stanovništvo Tekući računi Preduzetnici Krediti Štednja Platne kartice Sefovi Doznake Elektronsko bankarstvo Za penzionere Home Stanovništvo Krediti Kreditni kalkulator Kreditni kalkulator vrednost kredita depozit rok otplate naknada ucesce kamata kalkulator napomena UBB u 30 gradova Srbije Posetite naše ekspoziture kontaktirajte nas putem nekog od brojeva telefona Tarife

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=42 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Kreditiranje
  bank HOV Links Stanovništvo Tekući računi Preduzetnici Krediti Štednja Platne kartice Sefovi Doznake Elektronsko bankarstvo Za penzionere Home Stanovništvo Krediti Kreditiranje Krediti sa idejom Imate ideju Pomoći ćemo da je realizujete Izbor banke za kreditnu podršku Vašim planovima i težnjama olakšan je širokom i jasnom ponudom Univerzal banke Ubrzana procedura i visoka profesionalnost kreditnih savetnika Banke čini da put do kredita bude brz uz obostrano zadovoljstvo Kratkoročni krediti Dugoročni krediti Krediti za kupovinu novih ili polovnih automobila Stambeni krediti Posebna ponuda Krediti za penzionere Kao posebna povoljnost u UBB ponudi ističu se i Kartice UBB za refinansiranje kredita i Kartice za kupovinu na jednake rate Opšti uslovi Korisnici kredita mogu biti svi državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju boravak u Republici Srbiji i to zaposleni na neodređeno određeno vreme fizička lica koja imaju otvoren tekući račun u Banci preko koga usmeravaju redovna mesečna primanja fizička lica koja imaju dinarski i devizni račun kod Banke Neophodna dokumentacija Zahtev za kredit Rešenje o administrativnoj zabrani Potvrda o zaposlenju i visini primanja Fotokopija lične karte Dodatne informacije Posetite nas U slučaju potrebe za dodatnim informacijama posetite nas u nekoj od naših ekspozitura ili nas kontaktirajte na broj telefona 011 2022 697

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=8&action=print (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Kratkoročni krediti
  za klijenta Banke Valuta RSD Iznos kredita 100 000 00 RSD Rok otplate 12 meseci Kamatna stopa godišnja 20 00 fiksna Anuitet mesečni 9 190 38 RSD Naknada za obradu i praćenje kredita bez naknade Troškovi kreditnog biroa 205 00 RSD Troškovi menica 200 00 RSD EKS 20 92 Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope za klijente Banke Vrsta kredita Kratkoročni dinarski gotovinski kredit bez depozita za neklijente Valuta RSD Iznos kredita 100 000 00 RSD Rok otplate 12 meseci Kamatna stopa godišnja 24 00 fiksna Anuitet mesečni 9 350 87 RSD Naknada za puštanje obradu i praćenje kredita bez naknade Troškovi kreditnog biroa 205 00 RSD Troškovi menica 200 00 RSD EKS 24 96 Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope za klijente Banke Kratkoročni potrošački krediti bez depozita za klijente Banke dinarski kredit godišnja nominalna kamatna stopa 19 50 EKS od 19 63 maksimalni iznos 700 000 RSD bez naknade za obradu kredita instrumenti obezbeđenja blanko menice za neklijente Banke dinarski kredit godišnja nominalna kamatna stopa 23 00 EKS od 23 14 maksimalni iznos 700 000 RSD bez naknade za obradu kredita instrumenti obezbeđenja blanko menice Reprezentativni primer Vrsta kredita Kratkoročni dinarski potrošački kredit bez depozita za klijenta Banke Valuta RSD Iznos kredita 100 000 00 RSD Rok otplate 12 meseci Kamatna stopa godišnja 19 50 fiksna Anuitet mesečni 9 170 08 RSD Naknada za obradu i praćenje kredita bez naknade Troškovi kreditnog biroa 205 00 RSD Troškovi menica 200 00 RSD EKS 20 42 Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku objave i ulaze u obračun efektivne kamatne stope za klijente Banke Vrsta kredita Kratkoročni dinarski potrošački kredit bez depozita za

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=241 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Dokumenta
  fizička lica Platni promet Zahtev za otvaranje računa Zahtev za promenu matičnih podataka klijenta Karton deponovanih potpisa Ovlašćenje direktnog zaduženja Instrukcije za popunjavanje ovl direktnog zaduženja Pristupnica za slanje izvoda Izvod iz tarifa naknada za usluge platnog prometa Potrebna dokumentacija za otvaranje dinarskog računa Devizno poslovanje Tarife naknada za devizno poslovanje Nalog za plaćanje Elektronsko bankarstvo Pristupnica za HALCOM Pristupnica za HALCOM CA1 Pristupnica za HALCOM CA2 Pristupnica za ASSECO

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=20 (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Štednja
  2008 samo su neki od osnova sigurnosti Vašeg uloga u Univerzal banci Ponuda Banke i u domenu štednje prilagođena je zahtevima klijenata i tržišta a kroz kombinaciju uslova koje nudimo i sigurnosti koju Univerzal banka pruža sa pravom je preporučujemo kao Vaš pravi potez Osim a vista i oročene imamo u ponudi i atraktivne uslove i za rentnu štednju odnosno model štednje kod koga novac radi za Vas odnosno kamatu

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=170&action=print (2015-06-17)
  Open archived version from archive

 • Univerzal banka | Devizna štednja
  stopom od 3 15 sa mogućnošću prekida oročenja nakon isteka roka od 12 meseci uz primenu ugovorene kamatne stope DEVIZNI DEPOZITI po viđenju i oročeni VALUTA Po viđenju 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 25 meseci 36 meseci EUR 1 00 1 25 1 65 2 25 2 85 3 15 3 35 USD 0 10 0 10 0 50 0 75 1 00 1 25 1 25 PRIMER Devizni depozit u EUR oročen na rok od 25 meseci Valuta Ulog NKS fiksna EKS Bruto iznos kamate Iznos poreza Ukupno EUR 10 000 3 15 2 86 667 90 100 19 10 567 71 Napomena Iskazani iznos poreza je u skladu sa važećim poreskim propisima RENTNA ŠTEDNJA Povoljni uslovi predvideni su i za Rentnu štednju odnosno model štednje kod koga kamatu podižete svakog meseca VALUTA 6 meseci 12 meseci EUR 2 05 2 45 minimalni iznos 5 000 EUR PRIMER Rentna devizna štednja sa rokom orocenja od 12 meseci Valuta Ulog NKS fiksna EKS Bruto iznos kamate Iznos poreza UKUPNO EUR 100 000 2 45 2 08 2 422 91 363 45 102 059 46 Kamata ostvarena po osnovu rentne štednje je fiksna i obračunava se i isplacuje

  Original URL path: http://www.ubbad.rs/code/navigate.asp?Id=151 (2015-06-17)
  Open archived version from archive •